An toàn Vận hành thiết bị nâng

1. Các kiến thức cơ bản:

Stt Nội dung Yêu cầu cần đạt
1 Các khái niệm cơ bản Làm cho người học nắm được:
– Phân loại thiết bị nâng theo TCVN 4244-86. 2005
– Các đặc trưng để phân biệt các loại TBN ( Máy trục kiểu cầu, cần trục, máy nâng xây dựng, xe nâng hàng )
2 Cấu tạo chi tiết của các bộ phận quan trong như: cơ cấu nâng hạ , cơ cấu an toàn, cơ cấu di chuyển, phanh Làm cho người học hiểu được:
– Cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc của các cơ cấu
– Các hư hỏng thường gặp
3 Cấu tạo, phương pháp kiểm tra đánh giá an toàn : cáp thép ,móc, xích, phanh, tang, puly, kết cấu kim loại, cần, các cơ cấu an toàn
3.1 Cáp, xích Làm cho người học nắm được:
– Các khái niệm về cấu tạo cáp, bước bện cáp, lực kéo đứt cáp, điều kiện loại bỏ cáp, các hư hỏng thường gặp
– Các loại xích, ưu, nhược điểm của xích so với cáp. Ứng dụng của xích, cách kiểm tra xích
3.2 Móc Làm cho người học nắm được:
– Cấu tạo móc đơn, móc đôi, ứng dụng của chúng
– phương pháp loại bỏ móc
– Các cơ cấu mang tải khác, bài toán treo xiên
3.3 Phanh Làm cho người học nắm được:
– Cấu tạo phanh đai, má, áp trục
– Các yêu cầu an toàn
3.4 Tang tời và puly Làm cho người học nắm được:
– Các loại tang ma sát, cắt rãnh, ứng dụng, công dụng puly
– Yêu cầu an toàn đối với tang, puly
3.5 Cần và kết cấu kim loại Làm cho người học nắm được:
– Cấu tạo cần, kết cấu kim loại, các hư hỏng thường gặp
– Quan hệ Q-L, Q-H, Q-Góc nghiêng cần. Bảng quan hệ tải trọng-tầm với
– Các sự cố quá tải ở tầm với tương ứng
3.6 Thiết bị an toàn Làm cho người học hiểu được:
– Công dụng của từng loại thiết bị an toàn, vị trí đặt
– Yêu cầu an toàn của từng thiết bị

2. Các kiến thức về an toàn, quy trình làm việc và xử lý sự cố:

1 Các sự cố và nguyên nhân sự cố Làm cho người học hiểu được:
– Các sự cố và nguyên nhân của đứt, tuột cáp, gẫy cần, tuột phanh, gẫy, tuột móc
– Cháy cần trục do phóng điện
– Lật đổ xe nâng hàng
– Gây tai nạn cho những người làm việc xung quanh
2 Quy trình vận hành an toàn Làm cho người học nắm chắc:
– Các bước của quy trình vận hành an toàn
– Những điều cấm khi vận hành thiết bị
– Hệ thống các tín hiệu tayLm cho người học nắm chắc:
– Cc bước của quy trình vận hnh an tồn
– Những điều cấm khi vận hnh thiết bị
– Hệ thống cc tín hiệu tay
3 Khái niệm thiết bị nâng Làm cho người học nắm được:
– Khái niệm về chế độ làm việc của thiết bị nâng
– Mục đích, yêu cầu của việc khám nghiệm
– Các bước khám nghiệm thiết bị
4 Kiểm tra và bảo trì cho các bộ phận quan trọng Làm cho người học nắm được:
– Quy định thời gian kiểm tra các bộ phận ( cáp, móc, tang, puly, phanh, cơ cấu an toàn )
– Cách kiểm tra, bảo trì các bộ phận quan trọng
5 Kiểm tra cuối khóa Theo hình thức trắc nghiệm.

Bài Viết Liên Quan